Vad är Återhämtningsterapi?

Återhämtningsterapi är en holistisk metod som består av bland annat Mindfulness, stresshantering, meditation, personlig utveckling och andlig utveckling. För att kunna återhämta sig efter stress behöver vi komma i balans på ett holistiskt sätt. Det betyder att vi behöver ta hänsyn både till kropp, sinne och själ.

En Återhämtningsterapeut är specialiserad på återhämtning efter utmattning och stressrelaterad ohälsa. Behandlingsformen passar bra för människor som är utmattade eller går igenom en livskris. Terapeuten kan erbjuda nya perspektiv och verktyg för att hitta din unika väg till balans och återhämtning, men också för att hitta en ny, mer hållbar väg i livet.

I behandlingen lägger Återhämtningsterapeuten mycket fokus på att hjälpa dig att stilla tankarna. Det är viktigt att göra just detta för att frigöra energi för läkning och återhämtning. Människor som befinner sig i stress och utmattning lägger ofta mycket tid på intensivt tankearbete. Detta tar mycket energi och orsakar ännu mer dåligt mående. När vi istället fokuserar på att lugna ner tankearbetet, använder oss av principer från Mindfulness och lär oss att följa våra hjärtan går det istället att hitta nya vägar i livet.

Med hjälp av Återhämtningsterapi kan du finna dessa nya vägar och perspektiv på livet. Det kan ge dig en mer harmonisk och balanserad vardag. Du får hjälp att hitta orsaken till orsaken bakom din utmattning, vilket i sin tur minskar risken för återfall. Syftet är att du ska hitta en väg där du slipper bli utmattad igen – en hållbar väg till ett friskar och mer glädjefyllt liv.

Om du söker hjälp kan du läsa mer på denna sida. Du kan läsa mer om Återhämtningsterapi och vilka utbildningar som finns på soulfulliving.se.