Inka shamnask energimedicin - Healing och vägledning

Jag vandrar den Inka Shamanska traditionen, vägen genom hjärtat. 
Denna uråldriga tradition härstammar från Q´ero indianerna som lever i bergen i Peru. Traditionen delas just nu till oss i västvärlden för att bland annat hjälpa oss att få tillbaka kontakten till vårt sanna jag och att leva i samklang och harmoni med allt levande runt oss.

Traditionen har delats till mig, bland annat genom shamanen Victor Forselius, som gett mig fantastiska antika healingverktyg. Med hjälp av dessa verktyg och min förmåga att vägleda kan jag guida dig på din egen inre resa. 

I den Inka shamanska energimedicinen ser vi att den själsliga hälsan har en stor betydelse för den fysiska hälsan, eftersom det du bär med dig energimässigt påverkar och manifesterar hur du lever, tänker och vandrar genom livet. Som shaman helar jag som om det redan vore helat - helt och perfekt som det är.

Innan healingsessionen startar öppnar jag upp ett Helgat rum, där både jag och klienten är hållen av energier. Under healingsessionen är klienten även hållen av min Mesa - mitt medicinknyte som innehåller 13 heliga stenar - som alla symboliserar min egen helande resa, där jag genom att ha arbetat med dessa stenar i ceremoni har förvandlat mina egna djupaste sår till underbara gåvor. Mesan innehåller även andra medicinverktyg, såsom olika heliga stenar och kristaller för olika ändamål. Under healingsessionen kommunicerar min själ med klientens själ, vilket medför att den djupaste healing får lov att träda in. Själen talar alltid sanning. 


I healing plockar vi bort tunga energier som skapats genom känslomässiga, genetiska eller karmatiska upplevelser inom detta eller tidigare liv. Dessa upplevelser och tunga energier lämnar avtryck i vårat energifält. Tunga energier kan lagras genom tidens gång och störa det energiflöde som är menat att strömma fritt genom vårat energifält, chakran och fysiska kropp. Då energier inte ofta uppfattas med våra fysiska ögon så kan vi heller inte veta att vi påverkas av dem. Det enda sättet för vårt energifält att göra oss medvetna om vad vi bär med oss energimässigt är att visa det genom känslomässiga och fysiska motgångar i våra liv. Genom att rensa och omvandla dessa tunga energier, kan energifältet läkas som påverkar immunförsvaret och vår cellstruktur vilket gör att kroppen återuppbygger sig själv och sin kontakt med själen. Detta kommer att påverka hur vi lever, åldras och en dag kommer att dö.

Källa: Victor Forselius www.qeromedicine.se

Det finns flera olika behandlingsformer för att hela klienter, beroende på om problemet är psykiskt, fysiskt eller själsligt. Genom en "Illumination" - Ljusbadsprocess - arbetas det med att frigöra de tunga energier som kan finnas runt dina chakran, dina energicentra som finns i din kropp. De sänder energi till olika delar av kroppen för att den ska fungera bra. När de tunga energierna har frigjorts kan de lätta energierna flöda i din kropp och samtidigt läka gamla känslomässiga sår. 

Extraction - Utdragning - Här arbetas det med kristalliserade energier, vilket är energier som kan ha funnits i kroppen länge eller energier från tidigare liv - det kan även vara från t ex negativa tankar i detta liv. Dessa energier kan vara orsak till - eller framkalla känslor som t ex ilska, rädsla eller avundsjuka. När dessa energier avlägsnas ur kroppen så kan läkningsprocessen startas. Varje healingsession är inte den andra lik, det varierar från tillfälle till tillfälle - beroende på vad som behöver arbetas med just den sessionen.

Detta kan vara en resa för dig som lever ett liv med till exempel rädsla, sorg, stress, är utbränd eller har återkommande negativa mönster i livet. 
Eller om du har en inre längtan att följa din själs röst. 
Är du redo att starta resan tillbaka till din egen inre sanning och ditt fantastiska jag?

Bokar du en healing rekomenderar jag att du kommer tre gånger - en gång i månaden under tre månader. Detta för att vi under första gången renar ditt energifält och "förbereder jorden". Andra gången planterar vi ett nytt frö av nya möjligheter i ditt liv och tredje gången får vi detta frö och möjligheterna att blomma i livet. Efter dessa tre gånger kan du alltid forstätta healingen för att komma i kontakt med djupare delar av dig själv och då även komma när du känner att det är behövligt. 

Inka shamansk energimedicin kan hjälpa dig att:

·         återfå livskraften – din personliga kraft
·         få hjälp att lösa upp blockeringar på alla nivåer; fysiskt, själsligt och mentalt
·         bli mer balanserad
·         få vägledning och finna en ny mening och riktning i livetHjärtligt välkommen till en helande resa till ditt sanna jag. 

Tukuy Munay Niyoq
Från de djupaste vibrationerna av mitt hjärta


Jag har sista åren utbildat mig inom den inkashamanska energimedicinen gått följande kurser under ledning av shamanen Victor Forselius:

Munay Ki - "att ge från ditt hjärta" 
Medicinhjulet - en ettårig kurs inom inkashamansk enerigmedicin 
Lilla medicinhjulet 
Mästarkurs - Den lysande krigaren 
Nusta Karpay 
Mästarkurs - Att läsa ödets tecken 
Plejaderna
Spiritual journey i Peru 2019 maj/juni.