Intuitiv healing

Intuitivt energiarbete för läkning och helande
Vid denna form av behandling känner jag in och arbetar intuitivt med vad din kropp och ditt energifält berättar för mig. Det är unikt för varje tillfälle då det är en läkningsprocess som påbörjas. Därför kan behandlingarna upplevas olika vid varje tillfälle. Du får ligga på en behandlingsbänk fullt påklädd med filt och känna dig hållen. Därför kan det vara skönt att ha mjuka kläder att slappna av i. Arbetet sker både med beröring samt i ditt energifält.
Det är både en  energipåfyllande och helande stund på det fysiska och mentala planet. Om du har någon sjukdom och medicinerar mot den, vill jag gärna att du informerar om detta. Energin arbetar med det som är orsaken till "problemet" och förändrar tankebanorna för att hjälpa dig till en läkande förändring i livet där du behöver det. Du behöver inte vara sjuk för att ta en behandling. Det är ett av de finaste gåvor du kan ge dig själv. Du behöver uppleva för att förstå då varje upplevelse är helt unik för varje individ.
Behandlingstid 60 min, vilket innefattar ett kort inledande samtal, healing och avslutande samtal.  Reiki

Reiki är ett japanskt ord och kan översättas till universell livsenergi. Metoden upptäcktes av dr Mikao Usui i Japan 1914, den fick snabbt stor spridning i Japan, och senare även över hela världen.
Via händerna överför Reikiutföraren kanaliserad energi och är enbart en kanal för den helande livsenergin och använder därför inte sin egen energi.
Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser, frigör energiblockeringar och fyller på energiförrådet – en metod med många användningsområden. Energin påverkar kroppens läkande på alla nivåer; fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt.
Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv metod. Healingmetoden är bra vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar, insomningsproblem, hjärna på högvarv, ischias, muskelvärk samt ökar välbefinnandet och självkänslan.

Vi har oanade krafter inom oss till att hela. Reikihealing är universums helande kraft och man kan aldrig skada eller göra fel med healing.
Reikibehandlingar klassas som rehabiliterande friskvård och är skattefria i personalvårdande syfte. Kostnaden är fullt avdragsgill för arbetsgivaren och förmånsbeskattas inte heller. Det innebär att du kan använda dina friskvårdspengar för att få Reikibehandlingar.