MEDITATION

Meditation - återhämtningsterapi. 
Meditaion i liten grupp eller enskild session
Bra vid stressrelaterad ohälsa. 
Meditation hjälper dig att vara i medveten närvaro. Vid regelbunden meditation påverkas hjärnan positivt, den lindrar oro och ångest och ger lugn och ro till kropp och sinne. När kropp och sinne ges möjlighet till återhämtning kan läkning ske, stärker således även immunförsvaret