Tarotkonsultation

TAROTKONSULTATION

 

Har du kört fast i din tillvaro och behöver ny inspiration för att komma vidare i livet? Du kanske står inför ett val och vill se dina förutsättningar och möjligheter? Då kan tarotkorten vara till god hjälp för att få råd och vägledning framåt. Vid en tarotkonsultation använder jag mig inte ”bara” av tarotkorten utan jag använder även den mediala vägledning som kommer från mina andliga medhjälpare.

Tarot
En tarotkortlek innehåller 78 kort och består av två delar, lilla och stora arkanan, som tillsammans visar allt som kan upplevas under ett liv, både känslor och verkliga händelser.
Alla korten har både en positiv och negativ betydelse, däremot har inget kort är bara negativ eller positiv betydelse.
Det går att spå med tarot på många olika sätt, man kan sia om framtiden eller ta reda på vad som skedde i det förflutna. Det går även att använda den för rådgivning i olika frågor.
Det talas ofta om intuitionen vid tolkning av Tarotkort. Tarotkorten har redan tydliga beskrivningar om varje korts betydelse, som det går att läsa om i olika böcker, men det är ändå intuitionen som är av högsta prioritet vid den slutgiltiga tolkningen. Vad är då Intuition och var kommer informationen ifrån?
Enligt lexikon är intuition en direkt förnimmelse av sanning eller faktum oberoende av förnuftsresonemang.
I wikipedia står det så här:
Ordet Intuition kommer från latinets intueri, som betyder åskåda, se på eller betrakta. Intuition är förmågan att bilda en omedelbar uppfattning eller göra en omedelbar bedömning utan att (medvetet) ha tillgång till alla fakta, och ställs ofta i motsats till att resonera och förstå logiskt.
Inom filosofin kan intuition betyda en ingivelse, en omedelbar, men livlig uppfattning, företrädesvis av det osinnliga.
Det finns många sätt att förklara intuition på beroende på om du är vetenskapsman, neurolog eller av andlig karaktär.
Jag väljer att tolka intuitionen utefter mitt sätt att se så följande förklaring är baserad utefter "min sanning".
Intuition är att känna på sig saker - det vi ibland också kallar för magkänsla.
Alla människor har en intuitiv förmåga men i dagens samhälle med tillgång till alla tekniska prylar har vi glömt bort hur vi använder intuitionen.
Förr i tiden när telefoner, datorer, bilar inte fanns då var man mer beroende av sin intuition. Om ex. en anhörig behövde hjälp och bodde i en annan by kände man ofta på sig detta genom sin intuition. Ofta var hjälpen redan skickad när budbäraren kom fram. Intuitionen var jätteviktig förr. Man var beroende av den för att känna på sig faror eller om någon behövde hjälp och att handla därefter.
Har du någon gång varit med om att du vet vem det är som knackar på dörren innan du öppnat? Eller när du svarar i telefonen så vet du vem det är innan du hör rösten? Det finns många exempel där vår intuition talar till oss som vi inte tänker på.
Intuition är ett uttryck av ditt högre jags kunskap. Det högre jaget är din själ, tanke, och ditt medvetande i en och samma form. Det är den del av dig som vet allt och förstår hur allt hänger ihop.
Vissa säger att du genom intuitionen tar kontakt med universums kunskap eller att det är din andliga guide som du får information ifrån.
Jag tror att det är en kombination av ditt högre jag, kontakt med universums kunskapsbank och att du blir vägledd av din guide. Allt beror på vad för slags fråga du vill ha svar på. Men detta är "min sanning" och var och en får dra sina egna slutsatser. 

Enskild sittning med tarotläggning