Inka shamnask energimedicin - Healing och vägledning

Jag vandrar den Inka Shamanska traditionen, vägen genom hjärtat. 
Denna uråldriga tradition härstammar från Q´ero indianerna som lever i bergen i Peru. Traditionen delas just nu till oss i västvärlden för att bland annat hjälpa oss att få tillbaka kontakten till vårt sanna jag och att leva i samklang och harmoni med allt levande runt oss.

Traditionen har delats till mig, bland annat genom shamanen Victor Forselius, som gett mig fantastiska antika healingverktyg. Med hjälp av dessa verktyg och min förmåga att vägleda kan jag guida dig på din egen inre resa. 

I den Inka shamanska energimedicinen ser vi att den själsliga hälsan har en stor betydelse för den fysiska hälsan, eftersom det du bär med dig energimässigt påverkar och manifesterar hur du lever, tänker och vandrar genom livet. Som shaman helar jag som om det redan vore helat - helt och perfekt som det är.

Innan healingsessionen startar öppnar jag upp ett Helgat rum, där både jag och klienten är hållen av energier. Under healingsessionen är klienten även hållen av min Mesa - mitt medicinknyte som innehåller 13 heliga stenar - som alla symboliserar min egen helande resa, där jag genom att ha arbetat med dessa stenar i ceremoni har förvandlat mina egna djupaste sår till underbara gåvor. Mesan innehåller även andra medicinverktyg, såsom olika heliga stenar och kristaller för olika ändamål. Under healingsessionen kommunicerar min själ med klientens själ, vilket medför att den djupaste healing får lov att träda in. Själen talar alltid sanning. 


I healing plockar vi bort tunga energier som skapats genom känslomässiga, genetiska eller karmatiska upplevelser inom detta eller tidigare liv. Dessa upplevelser och tunga energier lämnar avtryck i vårat energifält. Tunga energier kan lagras genom tidens gång och störa det energiflöde som är menat att strömma fritt genom vårat energifält, chakran och fysiska kropp. Då energier inte ofta uppfattas med våra fysiska ögon så kan vi heller inte veta att vi påverkas av dem. Det enda sättet för vårt energifält att göra oss medvetna om vad vi bär med oss energimässigt är att visa det genom känslomässiga och fysiska motgångar i våra liv. Genom att rensa och omvandla dessa tunga energier, kan energifältet läkas som påverkar immunförsvaret och vår cellstruktur vilket gör att kroppen återuppbygger sig själv och sin kontakt med själen. Detta kommer att påverka hur vi lever, åldras och en dag kommer att dö.

Källa: Victor Forselius www.qeromedicine.se

Det finns flera olika behandlingsformer för att hela klienter, beroende på om problemet är psykiskt, fysiskt eller själsligt. Genom en "Illumination" - Ljusbadsprocess - arbetas det med att frigöra de tunga energier som kan finnas runt dina chakran, dina energicentra som finns i din kropp. De sänder energi till olika delar av kroppen för att den ska fungera bra. När de tunga energierna har frigjorts kan de lätta energierna flöda i din kropp och samtidigt läka gamla känslomässiga sår. 

Extraction - Utdragning - Här arbetas det med kristalliserade energier, vilket är energier som kan ha funnits i kroppen länge eller energier från tidigare liv - det kan även vara från t ex negativa tankar i detta liv. Dessa energier kan vara orsak till - eller framkalla känslor som t ex ilska, rädsla eller avundsjuka. När dessa energier avlägsnas ur kroppen så kan läkningsprocessen startas. Varje healingsession är inte den andra lik, det varierar från tillfälle till tillfälle - beroende på vad som behöver arbetas med just den sessionen.

Detta kan vara en resa för dig som lever ett liv med till exempel rädsla, sorg, stress, är utbränd eller har återkommande negativa mönster i livet. 
Eller om du har en inre längtan att följa din själs röst. 

Är du redo att starta resan tillbaka till din egen inre sanning och ditt fantastiska jag?

Bokar du en healing rekomenderar jag att du kommer tre gånger - en gång i månaden under tre månader. Detta för att vi under första gången renar ditt energifält och "förbereder jorden". Andra gången planterar vi ett nytt frö av nya möjligheter i ditt liv och tredje gången får vi detta frö och möjligheterna att blomma i livet. Efter dessa tre gånger kan du alltid forstätta healingen för att komma i kontakt med djupare delar av dig själv och då även komma när du känner att det är behövligt. 

Inka shamansk energimedicin kan hjälpa dig att:

·         återfå livskraften – din personliga kraft
·         få hjälp att lösa upp blockeringar på alla nivåer; fysiskt, själsligt och mentalt
·         bli mer balanserad
·         få vägledning och finna en ny mening och riktning i livetDet finns olika behandlingstekniker för att hela klienter, beroende på om problemet är psykiskt, fysiskt eller själsligt.

NYTT: 
Jag har sedan 2013 utbildat mig inom den inkashamanska energimedicinen under ledning av shamanen Victor Forselius. Jag har därmed börjat en fantastisk resa av personlig och andlig utveckling. Med hjälp av denna uråldriga energimedicin och healing helas vårt energifält. I den Inka shamanska energimedicinen ser vi att den själsliga hälsan är det som kommer att ha en stor betydelse för din fysiska hälsa då det du bär med dig energimässigt påverkar och manifesterar hur du lever, tänker och vandrar genom livet. 
Februari månad har varit en månad med stor kunskapsinhämtning. Jag har under vecka 5 och 7 djupdykt i den Inkashamanska traditionen. Lärt mig på djupet att transformera de djupaste såren till något vackert. 
Jag har även haft En vecka där jag arbetat med de djupaste delarna av traditionen av att både motta och lärt mig ge vidare två av de tre stora initieringarna.
Denna vecka har jag lärt mig att överföra Hatun Karpay – Den strösta initieringen. Den förankrar dig djupt ned i moder jord och i din själsresa av att vandra som förvaltare av Jorden. Dessa tre stora initieringar är det djupaste committment du kan ge dig själv. Det är ett djupt och heligt committment där energierna av de tre initieringarna vidrör dig genom dit innersta väsen. Det är dags att hitta ett hem inom dig, möta dig själv, hitta dina inre gåvor och bli fullt medveten om din livs resa. 
Ett committment av att vandra med denna tradition är att interagera med dig själv. Att lära känna dig själv och dina känslor. Att bli den yttersta och innersta sanningen av din essens. Allt detta är den största initieringen – Hatun Karpay. 

 
Hatun Karpay är en resa som delas upp i 3 steg: 
Den första initeringen är Munay Karpay: 
En initiering av kärlek och de djupaste vibrationerna av våra hjärtan. En plats av helig kraft och inre styrka som för oss i djup kontakt med hjärtats 9 tempel och grundkänslor. Denna initiering kallas för ormen och den stora helaren. Den arbetar genom healing av förfäderna och tidigare liv. Tillsammans med energin från fader sol mottar du värmen och kraften från Anderna. Den för tillbaka bitar som du kan ha tappat under trauman och integrerar dem återigen i själen. När kraften av Munay kommer till dig återuppväcks Inka fröet inom dig. Det frö av kärlek som var och en av oss har fötts med. När detta frö återaktiveras lyfts våra vardagsliv av linjär tid och rörelse till en plats som istället med support kan ge dig space och låta dig andas. Det ger mjukhet till den lilla flickan eller pojken inom dig som kanske under ett helt liv påverkats av sin omgivning. 
Den andra aspekten av Hatun Karpay är Yachay Karpay; 
en initiering av vision, intellektuell kunskap och helig visdom. Källan av förfäderna och till platsen och ljuset som din själ kommer ifrån. Under denna initiering förs 3e ögat i kontakt med en körtel av ljus i din hjärna. Här väver Paqon tillsammans med de fyra stora kraftfåglarna tre trådar av ljus – en för att återföra denna energi in i dina celler och ditt DNA. En för källan av din sanna natur och själs hem och en tråd av ljus i kontakt med djup och helig kraft i dina djupaste delar av dig själv. Tillsammans bildar dessa klara energier en blomning i din själs öga. En lotus av inre vision. Energin av Yachay handlar om att lyfta dimman till att se med klarhet. Att finna din väg och riktning, i djup kontakt med ditt öde. 


Den tredje aspekten av Hatun Karpay är Llankay Karpay.
Llankays Iiterära betydelse är arbete eller att arbeta. Denna energi håller heligt agerande, rörelse och flöde inom dig. Energin jobbar djupt i kontakt med silver och gulddisken och att länka samman dessa med själen. Här återuppväcker du dig med sanning, din sanning, vem du är, vad du gör och hur du gör. Energin av Llankay återuppbygger bubblorna i ditt energifält och tillsammans med alla de fyra elementen skapas ett nytt hem inom dig och i ditt liv. Den ger dig kraften till agerande och att återigen börja tro på dig själv och finna din kraft. Genom energin av din tredje stjärna föds en ny väg, din sanna väg av kreativitet och att medskapa skapelsen. Den tredje stora initieringen aktiverar alla de tidigare initieringarna och för dig i insikt med vad du är här på jorden för att skapa. Vad du kom för att ge din omgivning och dig själv. Vad är fröet du vill plantera här i livet och vad är din själs budskap här på jorden.
Dessa är de tre stora initieringarna. Alla tre tillhör Hatun Karpay – Den största initieringen. 

Enligt traditionen måste en paqo (Inkashamansk medicinman) praktisera dessa initieringar under två år utan att ta betalt för dem. 
Under dessa två kommande år erbjuder jag att ge dem gratis när du kommer på en vanlig Inkashamansk healing. Då bokas en timme extra för initieringen. 
Vill du veta mer och är intresserad av att prova på denna healing??
Tid bokas via Boka Direkt
Hjärtligt välkommen till en helande resa till ditt sanna jag. 

Tukuy Munay Niyoq
Från de djupaste vibrationerna av mitt hjärta


Jag har sista åren utbildat mig inom den inkashamanska energimedicinen gått följande kurser under ledning av shamanen Victor Forselius:

 • Munay Ki - "att ge från ditt hjärta" 
 • Medicinhjulet - en ettårig kurs inom inkashamansk enerigmedicin 
 • Lilla medicinhjulet 
 • Mästarkurs - Den lysande krigaren 
 • Nusta Karpay 
 • Mästarkurs - Att läsa ödets tecken 
 • Plejaderna
 • Spiritual journey i Peru 2019 maj/juni. 
 • Mästarkurs Fördjupning Inkashamansk energimedicin, Start 2019-08 Del 1 (á 6 dagar, pågår under 2 år) - 
 • Mästarkurs Fördjupning Inkashamansk energimedicin, Del 2 under Vecka 11 2020, 
 • Paqo school - 3-årig utbildning som leds av medicinmän/kvinnor som är ättlingar av inkafolket från Anderna i Peru. Del 1 av 6 - Vecka 13 2020.
 • Mästarkurs Fördjupning Inkashamansk energimedicin, Del 3 under vecka 38 2020. 
 • Medicinhjulet (repitition) - en utbildning/personlig healingresa under 15 månader med 4 delkurser á 6 dagar, under ledning av shamanen Victor Forselius (Del 1 Syd november 2020, Del 2 Väst vecka 9 2021, Del 3 Norr vecka 34, Del 4 Öst vecka 5 2022) 
 • Mästarkurs Fördjupning Inkashamansk energimedicin, Del 4 under vecka 10 2021.
 • Mästarkurs Fördjupning Inkashamansk energimedicin, Del 5 under vecka 41 2021. 
 • Mästarkurs Fördjupningskurs (Hatun Karpay) Inkashamansk energimedicin, Del 6 under vecka 7 2022. 
 • Mästarkurs Fördjupningskurs "Examen" (Hatun Karpay - Den stora initieringen samt Mosoq Karpay) Inkashamansk energimedicin. (Del 7 av 7) v 47 2022.